Teaching & Academics

Fotovoltaik Enerji Sistemleri-Güneş Enerjisi Sistemi-Ges

What you’ll learn

  • Güneş enerjisi projesi
  • Fotovoltaik Sistemler
  • Yenilenebilir Enerji Sistemleri
  • GES

Requirements

  • Temel Mühendislik Eğitimi

Description

Fotovoltaik Enerji Sistemleri-Güneş Enerjisi Sistemi-Ges. Ges Projesinde dikkat edilmesi gereken Hususları bulabileceğiniz.  Şebekeden Ayrık ve Şebeke bağlantılı 2 adet projenin işlendiği içeriklerin bulunduğu kurs

Web sitemiz üzerinden gerekli dökümanlara ulaşabilir indirebilir ve inceleyebilirsiniz.

Yenilenebilir Enerji Ve Geleceğimiz.

Yirmi birinci yüzyıl insanının sahip olduğu teknolojik gelişimler bize daha konforlu bir geleceğin kapılarını açmakta

Yaşam standartlarının her geçen gün artması ile birlikte tüketim alışkanlıklarımızın da bu gelişime paralel değiştiği görülmekte

Evlerimide kullandığımız elektronik cihazların sayısının artması, ailelerde birden fazla araba kullanılmaya başlanması ve daha birçok durum bu gelişime örnek olarak gösterilebilir.

Bu gelişme aynı zamanda geleceğini düşünen insanların yaklaşmakta olan tehditlere karşı etkin ve kalıcı çözümler üretmesini de zorunlu kılmalı

Aksi taktirde konforu sağlamak için oluşturduğumuz sistem büyük yıkımlar doğuracaktır.

Bu yıkımların başında fosil yakıtların yarattığı çevresel kirlilik ve küresel iklim değişikliği gelmektedir.

Enerji insanların en temel ihtiyaçlarından biridir. Ve mevcut düzen kömür petrol ve doğalgaz gibi karbon bazlı yakıtların varlığı ile devam etmektedir.

Azalmakta olan fosil yakıtlara dünyada her geçen gün daha pahalıya ulaşılabilmekte

Ekonomik açıdan zayıf olan ülkeler gelişimleri bu durudan olumsuz yönde etkilenmektedir.

Bununla birlikte fosil yakıtların kullanımı ile birlikte küresel iklim değişimine neden olan gazların yoğun bir şekilde ortaya çıkması da insanlığın geleceğini tehdit eden çok önemli bir sorundur.

Yenilebilir enerjiler yakıt gereksinimlerini doğadan karşılayan, koşullu ama pratik olarak sınırsız enerji kaynaklarıdır.

Yakıt olarak doğayı kullanma çeşitleri değişken olsa da temelde bütün enerjilerin kaynağının güneş olduğu unutulmamalıdır.

Çeşitlerine göre

Güneş , rüzgaz biokütle jeotermal dalga gelgit, hidroelektrik olarak sıralanabilir.

Tüm yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli mevcut küresel enerji ihtiyacının 3078 katını teorik olarak karşılayabilmektedir

Konvansiyonel Enerji kaynakları katı sıvı ve gaz formda oldukça kolay depo edilebilmetekdir.

Birim hacimde sahip oldukları enerji değerleri de yüksek olup taşınabilme kolaylığı vardır.

Depo edilebildiklerinden talep edilen enerjiyi kısa bir sürede karşılayabilirler. Buna karşın yenilenebilir enerji kaynakları enerjiyi doğal kaynakların durumuna göre üretebildiğinden talebin olmadığı zamanlarda depo edilmesi gerekmektedir. Enerjiyi depo etmek için değişik teknolojiler geliştirilmiş olmasına karşın bu sistemlerin kapasiteleri halen sınırlıdır. Burada ömür ve maliyet iki önemli faktördür. Prototip olarak enerjiyi depo eden bir çok sistem geliştirilmiş olmasına karşın ticari olarak piyasada aküler ve hidrojen enerji teknolojileri kullanılmaktadır.

Aküler değişik tip boyut ve güçte üretilebilmekte olup dc elektrik veren yapılardadır. Hidrojen enerji sistemleri de enerjinin depo edilebildiği farklı bir teknolojidir. Fazla olan elektrik hidrojen gazı olarak depo edilmekte ardından yakıt pili adı verilen elektrokimyasal enerji dönüşüm aygıtları ile dc elektrik üretilebilmektedir.

Evlerimizde ve sanayide Ac elektrik kullanıldığından inverterler yardımıyla dc elektrik ac elektriğe çevrilir. Enerji kaynağından faydalı enerji elde edilene kadar ki işlemler sırasındaki her dönüşümde kayıpların yaşanacağı akıldan çıkartılmamalıdır. Enerjiyi depo eden sistemlerin yanında enerji dönüşümü yapan cihazların da yüksek verimde çalışması gerekliliği gözden kaçırılmamalıdır.

Yenilenebilir enerjiler alanında yapılan araştırma geliştirme çalışmaları sayesinde enerjinin depo edilmesi ve kullanılması gün geçtikçe daha az maliyetli ve çevreye daha duyarlı sistemler haline gelecektir.

Who this course is for:

  • Teknisyen-Tekniker Ve Mühendisler için

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

AdBlocks

Turn off the ad blocker