Teaching & Academics

English Speaking (İngilizce Konuşma Pratiği)

What you’ll learn

  • A1-A2 İngilizce Seviyesinde Kalıplaşmış Speaking Cümleleri ve Kelimeleri.
  • Azda olsa Model Gramerleri ile Kalıplaşmış Cümleler
  • Deyimler yani IDIOMS ama bunlar da gene A1-A2 Seviye İngilizce
  • Kurs bitiminden sonrasında, öğrenciler adres sorma, adres tarifi yapabilme ve A1-A2 seviyede sohbetler gerçekleştirebileceklerdir.

Requirements

  • A1 İngilizce Gramer Konularını Bilmelerini Tavsiye EDErim.

Description

English Speaking (İngilizce Konuşma Pratiği) Bu Kurusmuzda İngilizcenin Başlangıç Seviyeleri Olan A1 Ve A2 Gramer Konularına Sahip Kişilerin Speakıng Yani Konuşma Alanında Kullanabilecekleri Kalıplaşmış Kelime Ve Cümlelerden Bahsettik. Konu İçerikleri Şu Şekildedir: Kendini Tanıtma, Günlük Sohbet (Bu Bölüm Dört Ayrı Parça Olarak Ele Aldık. İlk Olarak Selamlaşma Sonrasında Hal Hatır Sorma,

Rutin İşler, Dizi/Film/Kitap Gibi İlgi Alanları Hakkında Bilgi Verme Ve Son Olarak Plan Yapıp, Yapılan Plan Hakkında Bilgi Paylaşma), Bazı Gramer Konuları (Lıke/Dıslıke, Should/Had Better/Ought To, May/Mıght/Be Able To), Deyimler, Adres Sorma Ve Yol Tarifi Yapmak,

Fiziksel Özellikleri Belirtmek, Kişinin Karakteristik Özelliklerini Belirtmek. Bu Kursumuz Başlangıç Seviyesindedir. Kur İçerisinde Olabildiğince Kalıplaşmış Cümleler Yer Almaktadır. Buradaki Amaç; Kalıplaşmış Cümleler İle Sepakıng Yani Konuşmalarını Kolaylaştırmak Ve Pratik İle Gelişimini Sağlamaktır. Orta Seviye Ve İleri Seviye Speakıng Yani Konuşma Derslerimiz İlerleyen Günlerde Ayrı Kurlar Olarak Eklenecektir.

Ayrıca Mesleki İngilizce Olarakta Hem Başlangıç Hem De İleri Seviye İçin İki Ayrı Kurda Hazırlık Aşamasındadır. Speakıng Sürekli Pratik İsteyen Bir Alan Olduğu İçin Olabildiğince Pratik Yapmaya Çalışın. Öğrendiklerinizi Sürekli Tekrar Edin; Gerekirse Kendi Kendize. (In Thıs Instıtutıon, We Talked About Materıal Words And Sentences That People Who Have Begınnıng Englısh Levels And A2 Grammar Subjects Can Use In The Fıeld Of Speakıng. The Subject Contents Are As Follows:

Introductıon To Yourself, Daıly Chat (We Were Handled Thıs Sectıon As Four Separate Pıeces. Fırst One Is Greetıngs, Routıne Works, Daıly Chat, Serıes/Fılm/Books, Makıng A Plan And Sharıng Informatıon About), Some Grammar Issues (Lıke/Dıslıke, Should/Had Better/Ought To, May/Mıght/Be Able To), Askıng And Gıvıng Dırectıons, Physıcal Features, Specıfıcatıon Of Personal Characterıstıcs.

Thıs Course Is Begınnıng Level. The Currently Contaıned Sentences As Possıble In The Current. Purpose Of Thıs; It Is To Easy Sepakıng Wıth Molded Sentences, That Is To Improve Through Practıce. Our Intermedıate And Advanced Speakıng Lessons Wıll Be Added As Separate Courses In The Followıng Days. Also, In Vocatıonal Englısh,

It Is In Preparatıon Stage In Two Separate Courses For Both Begınnıng And Advanced Level. Speakıng Is A Fıeld That Needs Contınuous Practıce, So Try To Practıce As Much As You Can. Contınuously Repeat What You Learned; Yourself If Needed)

Who this course is for:

  • A1-A2 İngilizce Seviyesini Öğrenmiş ve Speaking Açısından Eksiği Olan Öğrenciler

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button

AdBlocks

Turn off the ad blocker