Business

Agile SCRUM მიდგომა ქართულად – Scrum Guide 2020

What you’ll learn

 • რა არის Agile/ SCRUM მიდგომა და ემპირიული მიდგომის უპირატესობა პროექტების მართვაში?
 • როგორ ვმართავთ პროექტს SCRUM-ის 3 როლით პროექტის მენეჯერის გარეშე?
 • რა არის Sprint-ით მართვის პროცესი და რა ბერკეტები აგვარიდებს ხშირად დაშვებულ შეცდომებს?
 • რა დაგვეხმარება პროექტის ამოცანების დაგეგმვაში, რომ სწრაფად მივიღოთ ხელშესახები შედეგი?
 • როგორ შევაფასოთ პროექტის კომპლექსური და თან არა სრულად ცხადი ამოცანები?
 • სიმულაციაში SCRUM გუნდი გვაჩვენებს პრაქტიკულად როგორ ატარებს SCRUM ცერემონიებს, რომ შევიგრძნოთ რეალურად როგორ გამოიყურება მართვის SCRUM პროცესი
 • ერთად გავარჩევთ რა არის SCRUM პროცესით მართვის სარგებელი და რა შეცდომები არ უნდა დავუშვათ
 • კურსის განმავლობაში მარტივი ენით ვეცდები აგიხსნათ SCRUM GUIDE 2020-ის დოკუმენტში “მშრალად” მოცემული მასალა

Requirements

 • კურსს არ გააჩნია წინაპირობა, მთავარია გაინტერესებდეთ კომპლექსური პროექტიების მართვის მიდგომები
 • კურსი შედგება მაქსიმუმ 5 წუთიანი განმარტებითი თემატური ვიდეობისგან, გუნდის სამუშაო პროცესის სადემონსტრაციო სიმულაციების ვიდეო ჩანაწერებისგან და წასაკითხი მასალებისგან
 • კურსის გნამვლობაში შეგხვდებათ პატარა თემატური ქვიზები, რათა დარწმუნდეთ რამდენად კარგად გაიგეთ მოსმენილი/წაკითხული მასალა

Description

Agile SCRUM მიდგომა ქართულად – Scrum Guide 2020. კურსი შედგება პატარა ვიდეოებისგან, ატვირთული საკითხავი მასალისგან და რეალური გუნდის სქრამ სამუშაო პრაქტიკების სადემონსტრაციო სიმულაციებისგან. კურსის განმავლობაში შევისწავლით:

 • რა არის პროექტი
 • რა არის ეჯაილ ემპირიული მიდგომა
 • რას ნიშნავს SCRUM
 • SCRUM პრინციპები და SCRUM ღირებულებები
 • როლები SCRUM-ში
 • PO -ს როლი
 • SCRUM Master-ის როლი
 • დეველოპერების როლი
 • Sprint მიდგომის არსი და უპირატესობა
 • პროდუქტის ხედვა და Backlog
 • User Story ფორმატი
 • შეფასების ტექნიკა Story Points
 • პროექტის შინაარსის მართვა Backlog-ით
 • SCRUM ცერემონიები
 • დაგეგმვის ცერემონიის სადემონსტრაციო მაგალითი
 • მაგალითის მიხედვით ახსნა და განხილვა
 • ამოცანის განხილვის და შეფასების ცერემონია -refinement-ის სადემონსტრაციო მაგალითი
 • Refinement მაგალითის ახსნა და განხილვა
 • გუნდის Retro ცერემონიის სადემონსტრაციო მაგალითი
 • Retro ცერემონიის მაგალითის ახსნა და განხილვა
 • Review ცერემონიის სადემონსტრაციო მაგალითი
 • Review სადემონსტრაციო მაგალითის ახსნა და განხილვა
 • პოპულარული პროგრამული უზრუნველყოფა პროექტების სამართავად
 • ატვირთულია საკითხავი მასალა როგორც ქართულ ასვე ინგლისურ ენაზე
 • ასევე თითოული თემის ბოლოს თქვენ გექნებათ საშუალება შეამოწმოთ თქვენი ცოდნა და მოგეცემათ კითხვები სავარაუდო პასუხებით, სადაც მხოლოდ 1 პასუხი იქნება სწორი

გარდა ამისა:

 • კურსში მოცემულია მაგალითები პრაქტიკიდან
 • კურსი დაგეხმარებათ მოემზადოთ PSPO1 და PSM1  საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდებისთვის.

მართალია აღნიშნული გამოცდებისთვის მომზადება საჭიროებს SCRUM Guide 2020-ში მოცემული მასალის ზედმიწევნით ცოდნას. აღნიშნული მასალის შინაარსობრივად და პლაქტიკული მაგალითებით კარგად გააზრებაში ამ კურსში მარტივი და მშობლიური ენით ახსნილი მასალა დაგეხმარებათ.

კურსი დაეხმარება agile გუნდებში დასაქმებულ სხვადასხვა როლის ადამიანს, რათა გაიაზროს პროცესი, როლები, შეიტანოს წვლილი გუნდის პროცესის გაუმჯობესებაში. ასევე SCRUM გუნდების საქმიანობით დაინტერესებულ მხარეებს (ინიციატორებს, სპონსორებს, ცენტრალიზებულ ფუნქციებს, დამკვეთებს) დაეხმარება 1 საათში გაიაზრონ როგორ მუშაობს მათი პარტნიორი გუნდი, რას ნიშნავს ტერმინები, რომლითაც საუბრობენ ეს გუნდები, რათა უკეთ იპოვონ საერთო ენა,  გააუმჯობესონ თავისი ჩართულობა და ერთობლივი მუშაობით უკეთეს შედეგებს ნაკლები გაუგებრობით მიაღწიონ.

Who this course is for:

 • SCRUM მიდგომით დაინტერესებული პირებისათვის
 • AGILE ორგანიზაციის ლიდერებისთვის
 • Scrum Guide 2020-ის მიხედვით გამოცდის (PSPO1, PSM1)-ით დაინტერესებული პირებისთვი, რადგან კურსი ფარავს ყველა თეორიულ საკითხს და სქრამ გაიდის წაკითხვა + სიმულაციური ტესტების კურსი საკმარისი იქნება წარმატებულად ჩაბარებითსვის

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

AdBlocks

Turn off the ad blocker